Intézetünk története

A Fodor István Kutatóközpont a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének bázisán jött létre 2011 szeptemberében. Az intézet névadója Kárpátalja nemzetközi szinten is nagyra becsült botanikusa és ökológusa, az 1907-ben Alsógerebenen született Prof. Dr. Fodor István. A Lehoczky Tivadar Intézet és a Hodinka Antal Intézet után a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola időben harmadikként életre hívott kutatóműhelye. Létrehozásának célja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átfogó és célirányos szakintézeti keretek között is bekapcsolódjon Kárpátalja természeti kincseinek átfogó monitorozó vizsgálataiba. Emellett az intézmény fontosnak tartja egy, a ritka és védett növényeket felvonultató növénykert létrehozását és fenntartását.

A Fodor István Kutatóközpont munkájával és eredményeivel elősegíti Kárpátalja endemikus és reliktum fajainak mielőbbi felkutatását és előfordulásának feltérképezését, egy védett és ritka fajokat felvonultató növénykert kialakításával pedig hozzájárul e fajok génállományának megőrzéséhez.

Az intézet működési profilját és céljait Kárpátalja természeti kincseinek felkutatása, tudományos igényű feltérképezése, megőrzésének elősegítése, az itt élő növény- és állatfajok felkutatása, életterük változásainak nyomon követése, tudományos gyűjtemények létrehozása, valamint, a Kárpát-medence védett és ritka növényfajait felvonultató növénykert fenntartása és bővítése. Kutatási programjaink keretében növénytani és állattani felvételezéseket és növényi szaporítóanyag-gyűjtéseket végzünk Kárpátalja számos síkvidéki és hegyvidéki régiójában.