Publikációk

 • Андрик Є.Й. (2013) Морфоструктурні зміни особин Fritillaria meleagris у відмінних умовах зростання // Modern Phytomorphology. – 4. – S. 307-316.
 • Андрик Є.Й., Шевера М.В. (2013) Шандор Яворка / Sándor Jávorka (1883 – 1961) // Укр. ботан. журн. – 22, № 3. – С. 425.
 • Szaniszlo Ya, Andrik E. (2013) Virgin beech forests outside the protected areas in Transcarpathia (Ukraine) // “Primeval Beech Forests: Reference systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services“ (Abstr. of Intern. Conf. June 2-9, 2013, Lviv, Ukraine). – S. 125.
 • Шевера, М.В. – Андрик, Є.Й. – Комарек, Ю. (2014): Енциклопедія сучасної України. – Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 14: 150.
 • Шевера, М.В., Андрик, Є.Й. – Косюра, М.С. (2014): Енциклопедія сучасної України. – Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 14: 758.
 • Andrik, E. – Kohut, E. – Keresztyen, A. (2014): Expansion of adventive plant species in Velykodobron’skiy Reserve (Transcarpathia, Ukraine). – Proceeding of 11th International Conference “Synanthropization of flora and vegetation” (September 11-13, 2014, Poznan & Obrzycko, Poland) // Biodiv. Res. Conserv. – Suppl. 1. – pp. 37.
 • Санісло, Я.П. – Кваковська, І.М. – Андрик, Є.Й. – Будніков, Г.Б. (2014): Водні, водно-болотні та перезволожені біотопи Ужанського НПП // Основи управління біосферними резерватами в Україні. Збірник нормативно-правових актів та науково-практичних статей, підготовлених у рамках проведення Міжнародного науково-практичного семінару «Розвиток системи біосферних резерватів в Україні» (01-03 жовтня 2014 року, Ужанський національний природний парк, Закарпатська область) [за ред. Ф.Д. Гамора, Г.В. Парчука.] – Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня». – C. 261–
 • Шевера, М.В. – Маєкова, Я. – Заліберова, М. – Протопопова, В.В. – Андрик, Є.Й. (2015): Geranium purpureum Vill. (Geraniaceae) – новий вид адвентивних рослин у флорі рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. – 72, № 4.
 • Andrik, É. – Karácsonyi, K. – Shevera, M. – Pifkó, D. – Kohut, E. – Kish, R. (2015): Vágner Lajos (1815-1888) emlékére, születésének 200 évfordulója alkalmából // Amatőr természettudósok hozzájárulása a biológiai sokféleség tanulmányozásához: Vágner Lajos születésének 200. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi tudományos konferencia kötete (2015. május 14–16., Beregszász, Ukrajna). – Ungvár, 2015. – 9–12.
 • Pifkó D. – Andrik É. – Kohut E. – Karácsonyi K. – Kish R. – Shevera M. (2015): Vágner Lajos (1815–1888) hagyatéka a Magyar Természettudományi Múzeumban. – Annls Mus. hist.-nat. hung. – 107: 239–256.
 • Андрик Є.Й., Клименко С.В., Когут Е.І.,  Музичук Г.М., Орос І.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. (2016): Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури. – Укр. ботан. журн. 73 (2): 217–220.
 • Andrik E. – Protopopova V. – Shevera M. (2016): Invasive plant species distribution in natural and semi-natural habitat types of Transcarpathia (Ukraine) // XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia – 12th Environmental Science Conference of the Carpathian Basin (2016. június 1–4, Beregszász, Ukrajna): Abstracts. P. 31.

 

 • Bárány, S. (2014): A kolloidkémiai alapjai. – Tankönyv, a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, p. 148.
 • Bárány, S. – Varga, A. (2014): Adsorption of Nonionic Polymers from Binary Mixtures and  its Effect on the Electrokinetic Potential of Aerosil Particles. – Materials Science and Eng. Ser. II. 39(1): 15-24.
 • Bárány, S. – Kartel, N. – Meszaros, R. (2014): Electrokinetic potential of mulitwall   nanotubes in aqueous solution of electrolytes and surfactants. – Colloid Journal 76(5): 555–559. IF: 0,78 (2014).
 • Taubaeva, R. – Meszaros, R. – Musabekov, K. – Bárány, S. (2014): Electrokinetic potential and flocculation of bentonite suspensions in solutions of surfactants, polyelectrolytes  and their mixtures. – Colloid Journal 76(6): 566–571. IF: 0,78 (2014).
 • Manilo, M. – Lebovka, N. – Bárány, S. (2014): Characterization of the electric double layer of   multi-walled carbon nanotubes, laponite and nanotube+laponite hybrids in aqueous suspensions. – Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 462: 211–216. IF: 2,3 (2013).
 • Bárány, S. (2014): Polymer Adsorption and Electrokinetic Potential of Dispersed Particles in Weak and Strong Electric Fields. – Advances in Colloid a. Interface Sci. available online.
 • Barany, S. – Vanyorek, L. – Meszaros, R. (2014): Surface and Electrosurface Characterization if Mutiwall N-Doped Oxidezed Carbon Nanotubes. – Abstracts of the XVth Intern. Conference „Surface Forces”, May 12-16, 2014, Moscow, pp.67.
 • Manilo, M. – Lebovak, N. – Barany, S. (2014): Electrosurface Properties and Stability of Multiwall Carbon Nanotubes in Aqueous Solutions with and without Laponite Platelets. – Abstracts of the XVth Intern. Conference „Surface Forces”, May 12-16, 2014, Moscow, 2014, pp.68.
 • Taubaeva, R. – Meszaros, R. – Musabekov, K. – Barany, S. (2014): Flocculation of Clay Mineral Suspensions by Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures. – Abstracts of the XVth Intern. Conference „Surface Forces”, May 12-16, 2014, Moscow, 2014, pp.86.
 • Vanyorek, L. – Mészáros, R. – Bárány S. (2014): Surface and electrosurface characterization of surface-oxidizedmulti-walled N-doped carbon nanotubes. – Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 448: 140–146. IF: 2,3 (2013).
 • Manilo, M.V. – Lebovka, N.I. – Barany, S. (2015): Stability of multi-walled carbon nanotube + laponite hybrid particlesin aqueous suspensions. – Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 481 199–206. IF: 2,3 (2013).
 • Manilo, M.V. – Lebovka, N.I. – Barany, S. (2015): Stabilization of carbon nanotubes aqueous suspension by adsorption of laponite nanoplatelets and surfactants. – The International research and practice conference ,,Nanotechnology and nanomaterials’’, Lviv, Ukraine, abstract book, pp. 140.
 • Barany, S. – Mesarosh, R. – Taubaeva, R. – Musabekov, K. (2015): Electrosurface Properties of Kaolin and Bentonite Particles in Solutions of Electrolytes and Surfactants. –Colloid Journal 77 (6): 692–697. IF: 0,78 (2014).
 • Barany, S (2015): Polymer adsorption and electrokinetic potential of dispersed particles in weak and strong electric fields. – Advances in Colloid and Interface Science 222: 58– IF: 8,6 (2014).
 • Manilo, M.V. – Lebovka, N.I. – Barany, S. (2015): Mechanism of Methylene Blue adsorption on hybrid 2 laponite-multi-walled carbon nanotube particles. – Journal Of Environmental Sciences. IF: 2,0 (2014).
 • Bárány S. – Manilo M. – Szalai A. (2016): Többfalú szén nanocsövek elektrokinetikai potenciálja és szuszpenzióinak állandósága elektrolit oldatokban. – Magyar Kémiai Folyóirat 122(1): 13–18.

 

 • Kolozsvári I. (2013): Európa szitakötőfaunájának klímafüggő elterjedésvizsgálata irodalmi források tükrében. In: Szanyi Sz. (szerk.): Klímaváltozás a Kárpát-medencében: múlt, jelen, jövő. – Márton Áron Szakkollégium, Debrecen.
 • Kolozsvári I. (2013): Recenzió: Матушкіна Н.О., Хрокало Л.А.: Bизначник бабок (Odonata) України личинки та екзувії. – Studia odonatologica hungarica, 15: 141–145.
 • Kolozsvári I. (2013): A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei. – Magyar Chirodonomilógiai és Odonatológiai Kutatási Alapítvány (CHIRODON), (Interneten: http://chirodonalapitvany2.webnode.hu/palyazatok-publications/cikkek-articles/).
 • Kolozsvári I., Dévai Gy. (2013): Dragonfly fauna of the main, side and dead channels of River Tisza in Ukrainian section. – 32. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO) e. V., Fulda, 2013. 03. 15-17., p. 56–57.
 • Kolozsvári I., Dévai Gy., Szabó L.J. (2013): Szitakötők (Odonata) előfordulási mintázatának elemzése a Tisza Tiszaújlak és Huszt közötti szakaszán exuviumok alapján. – VIII. Carpathian Basin Biological Symposium – I. Sustainable development in the Carpathian Basin, 2013. november 21­-23., p. 105–106.
 • Kolozsvári, I. – Dévai, Gy (2014): Occurrence patterns of dragonflies in Transcarpathia in the light of scientific literature international conference. – Book of abstracts, II. Sustainable development in the Carpathian Basin, Budapest, Magyarország, pp. 22–23.
 • Kis, O. – Simon, E. – Harangi, S. – Baranyai, E. – Jakab, T. – Kolozsvári, I. – Miskolczi, M. – Dévai, Gy. (2014): Toxikus elemek vizsgálata a sárgás szitakötőnél [Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)]. Absztraktkötet IV. Ökotoxikológiai Konferencia, Budapest, pp. 16–17.
 • Kolozsvári, I. – Szabó, L.J. – Dévai, Gy. 2015: Dragonfly assemblages in the upper parts of the River Tisza: a comparison of larval and exuvial data in three channel types. – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 61(2): 189–204. IF: 0,5 (2014).
 • Kolozsvári, I. – Dévai, Gy. – Szabó, L.J. 2015: Occurrence pattern analysis of dragonflies (Odonata) on the river Tisza between Vilok and Huszt based on exuviae. – Applied Ecology and Environmental Research 13(4): 1183–1196. IF: 0,557 (2014).
 • Kolozsvári, I. – Dévai, Gy. – Jakab, T. (2015): Javaslat a vízfolyásokon végzett odonatológiai felmérések élőhelyi háttérváltozóinak adatlapon történő egységes rögzítéséhez. – Studia odonatologica hungarica 17: 85–123.
 • Illár M. – Kolozsvári I. (2015): A ráti bányatóban és a Latorca csapi morotvájának vízterében élő makrogerinctelen fauna összehasonlító faunisztikai vizsgálata. – Limes II: 217–222.
 • Kolozsvári I. – Molnár J. (2016): Recens mederváltozások detektálása a Tisza Tiszaújlak feletti szakaszán. – XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia – 12th Environmental Science Conference of the Carpathian Basin (2016. június 1–4, Beregszász, Ukrajna): Abstracts. P 55–56.
 • Kolozsvári, I. – Molnár, J. – Dévai, Gy. (2016): Recent river channel change detections in the section of the River Tisza above Tiszaújlak (Bилок). – Landscape & Environment 10(3–4): 123–130.
 • Simon, E. – Kis, O. – Jakab, T. – Kolozsvári, I. – Málnás, K. – Harangi, S. – Baranyai, E. – Miskolczi, M. – Tóthmérész, B. – Dévai, Gy. (2017): Assessment of contamination based on trace element concentrations in Gomphus flavipes (Odonata: Insect) larvae of the Upper Tisza Region. – Ecotoxicology and Environmental Safety 136: 55–61. IF: 3,130 (2015).

 

 • Ljubka T. – Nagy B. (2011): „Mikroelemek hatásának vizsgálata a kultúrnövények fejlődésére” Acta Academiae Beregsasiensis, X. évf., II. kötet, Beregszász.
 • Ljubka T. – Illár L. (2012): „A Kis-Tisza” makrogerinctelen faunájának a leírása, Acta Academiae Beregsasiensis, XI. évf., I. kötet, Beregszász.
 • Ljubka T. (2012): „Kárpátalja orchideáinak adatbázisa az Ungvári Nemzeti Egyetem herbáriuma alapján”, KITAIBELIA, Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat, XVII. évf., 1. szám, Tuba Zoltán-emlékszám, Debrecen.
 • Takács, A. – Süveges, K. – Ljubka, T. – Löki, V. – Lisztes-Szabó, Zs. – Molnár, V.A. (2015): A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”. – Kitaibelia 20 (1): 15–22.

 

 • Szikura A. – Szikura J. (2011): Genera Juno Tratt. (Iridaceae). – Publio Kiadó, Budapest, 125 pp.
 • Szikura J. – Kolozsvári I. (2012): Környezeti változások a Felső-Tisza kárpátaljai vízgyűjtőjén. – Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 27: 187–194.
 • Szikura J. (2012): Világflóra. A Tamariska nemzedék fajainak monográfiája. (Genera Tamarix). – Publio Kiadó, Budapest, 130 pp.
 • Szikura J.J. et al. (2012): “Zberezhenja roslin flori Ukraini z riznim prirodnoohoronnim statusom v kollekciji in vitro Instituta klitinnoji ta genetichnoji inzheneriji . //Roslinnij svit u Chervonij Knihi Ukrajini: vprovadyhenja  globalnoji strategiji zbereyhenja roslin. – Materiali II Mizhnarodnoji naukovoji konferemciji (9-12 жовтня 2012), Umany, p. 223-226.
 • J. Szikura et al. (2012): “In vitro plant germplasm bank and its use in biotechnological studies”. – International Conference Biotechnology and plant breeding perspectives towards food security ( Book of abstracts) – Radzikow, Poland , 10-12. September 2012 – p. 127-128.
 • Szikura J. (2014): A világflóra virágos növényei terméseinek és magvainak alakkörei. – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvár, 376 pp.
 • Szikura J., Hadnagy I., Kolozsvári I., Kopor Z., Ljubka T., Zselicki I. (2014): Globális és lokális ökológiai és gazdasági problémák az idegen növény- és állatfajok kapcsán (ökológiai és gazdasági biztonság). – Book of abstracts. The 5th International Conference on Carpathian Euroregion, Berehove, 26-28 March, 2014. – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, p. 104-105.